Cable Guard – brandwerende isolatie voor het beschermen van kabelgoten

Wanneer er brand uitbreekt op een petrochemische plant is het van kritisch belang dat de bekabeling in kabelgoten lang genoeg signaal kan blijven doorgeven om de verschillende processen tijdig stop te zetten. Verder dient de kans op permanente schade aan de bekabeling te worden geminimaliseerd en zal de uitstoot/verspreiding van giftige en corrosieve gassen moeten worden tegengegaan.

Voor deze doeleindes is de Cable Guard ontwikkeld; een eenvoudig te installeren systeem wat getest en gecertificeerd is op 30 min brandwerendheid in hydrocarbon branden volgens de ASTM E1725-95 standaard.  Deze standaard is ontworpen om het gedrag van een elektrisch geladen materiaal gedurende een brand en op hoge temperaturen te meten. Deze test kan worden uitgevoerd onder een standaard cellulose fire load (ASTM EI 19), of een hydrocarbon fire load (EI 529).

Binnen de API 2218 ‘Fire Proofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants’ wordt er gerefereerd naar de ASTM E1725-95 test methode en vermeld men dat applicaties binnen de petrochemische process industrie uitsluitend getest dienen te worden op basis van de hydrocarbon temperaturen/tijd curve.

De Cable Guard is een 50 mm dikke vezel deken, totaal ingepakt met een versterkt aluminium folie. De blanket dient in slechts één laag om de goot te worden aangebracht waardoor de installatietijd bijzonder snel is. Door de flexibiliteit van de blanket en het gebruik van stalen spandbanden is het systeem ook eenvoudig te verwijderen voor onderhoud en/of inspectie.

a. Kabelgoot met instrument bekabeling
b. Stalen band om de 150 mm ter ondersteuning van het gaas
c. Stalen gaas om te voorkomen dat de deken doorzakt
d. Stalen band met een breedte van 12 mm bevestigd op 40 mm vanaf de rand van de blanket. Wanneer er een 1220 mm brede isolatiedeken is toegepast, dan dienen de spanbanden om de 250 mm te worden geïnstalleerd.
e. Brandwerende isolatiedeken met een dikte van 50 mm en een breedte van 610 mm of 1220 mm. De deken is volledig ingepakt met een versterkt aluminium folie. Geïnstalleerd in een enkele laag met een overlap van 75 mm.
f. Overlap van 75 mm.